Kay DEVIDA wasinchik, kanmi quk Organismo Público Ejecutor, kaymi llamkan  kay  Presidencia del Consejo de Ministros ukuntakama kay Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas nisqampi. chaynallataq kay Pirú suyunchik sutinpi chaskinqa llapa quknin suyukunapa  yanapayuyninta chay droga nisqanchikta pisichiynapaq.

Rurana

Kay Organismo Rector nisqanmi, Política Nacional Lucha Contra las Drogas nisqanpa uku sunqunpi, sumaq siqisqa ñanta ruraykun, llapa kay suyunchikpi instituciunkunawan, chaynallataq kay Sociedad Civil nisqanwan, chaynallataq kay Comunidad Internacional nisqankunawan kuskanchanakuspa, chaynapi mana lliw suyu droga nisqanman wischukuykunapaq, ama mikuy hinata puchukanapaq, kay sinkachikuqkunata musyaykuspa pisichinapaq, chinkachinapataq.

Qawana

Atiq sinchi hina warmiqari, kay qacha droga nisqanta puchukachina, allinta taqmaspa, sumaqta wañuchispa, sapinmanta wischuspa, manaña sinkanapaq, manaña machanapaq, chaymi allin kawsayman tikrakunataq. Tukuy llaqta, suyu, pacham, kay yuyaymanayta wichayman qispichina, lliw ayllunchikkuna kusikuy pachapi kawsakunankupaq.

Devidapa llapa rurayninkuna

HUK. Política Nacional Contra Consumo de Drogas nisqan kananpaqmi, lliw piruw suyupaq, achka yuyaymanakunata kamachikuypi tikraspa, allichaspa siqinku, imayna chay droga nisqan chinkananpaq, tukunanpaqtaq, mana mayqin warmiqaripas chay sinkachikuq ñutusqa kukanata ama mikunanpaq, upyananpaq. Chaypaqtaqmi, kay ruraykuna hatarichinankupaq lliw markakunapi ayllukuna yanapanmanku, musyaspa kamachinmanku.
SKAQ. Kay Programa de Lucha Contra las Drogas nisqantam, DEVIDA ruranan; lliw estadupa kaqninkuna Devidawan hukllawanakuspanku kamachiykunata llamkayman apanankupaq.
KIMSA. Watapaq Planes Operativos nisqan rurasqatam, ukunpi hatallispa wichayman apaspan yachachinan, riqsichinan.
TAWA. Chay sapa ruraykuna kamastukusqantam, qawarinan, sapa watukuspa taripayanan.
PICHQA. Sapa Gobierno Regional, local nisqanpa kallpan kananpaqmi, yuyarispa yanapanapaq watukunan.
SUQTA. Kay Programa Antidrogas nisqan purichinanpaq, llamkachinapaqmi, qullqita mañakunqa tukuy taripasqa ruraykuna puririchinanpaq.
QANCHIS. Inversión privada nisqantam, qatarichinan, inversión publicawan tinkichispa qullqita waqaychaspa allinta llamkachinanpaq.
PUSAQ. Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas nisqan puririnanpaqmi Devidaqa Ministerio de Relaciones Exteriores nisqanwan kuskanchakuspa hatun muyu pachapi llaqtakunamanta qullqita mañakunan.
ISQUN. Devidaqa, Ministerio de Relaciones Exterioreswan kuska kallpanchakuspankum, sumaq siqinchasqa ruraykunata yacharichinan, lliw hatun pachapi llaqtakuna yacharispa watuykamunanpaq, ruraysiwananchikpaq.
CHUNKA. May kitipi, may markapi drogas nisqan kaptinmi, Devidaqa chayman asuykuspan yanapanqa, ama chay ima sinkachikuq kukakuna wiñananpaq, ama runakuna qillpukunanpaq.
CHUNKA HUKNIYUQ. Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas kawsanpim, ima yuyaychasqa ruraykunatapas, llaqtakunam allin rimaykunata, allin sunquwan yachachinan, amaña drogas nisqan kananpaq. Kaykunata ruranan runakunata kuyakuspallan, allin simiwan rimarispallan, chaynaqa mana llaqta masinta, lliw qariwarmikunata awqanachispalla.
CHUNKA ISKAYNIYUQ. Maypim programa contradrogas ruraykuna qasqanmanmi, devidaqa chayaskuspan, watukuykunan, imayna rurasqanku qawaykunanpaq, qawanmanta ukunkama, imayna kasqan taripananpaq.
CHUNKA KIMSAYUQ. Devidaqa, tukuy ukun kamachikuy ley nisqantam runanan, llamkanan, purichinan, waqaychanan, hallinantaq.

Thajsi: D.S. # 047-2014-PCM (español)